,

Kalkulator tehnički Milan 159110SN /240 funk/


– LCD sa 2-rednim ekranom za čitanje (10 + 2 cifre)
– Istovremeno gledanje izraza i rezultata
– 240 integrisanih funkcija, uključujući 124 naučne funkcije
– Trigonometrijske funkcije, parabolične i hiperbolične funkcije i proračun do 6 različitih vrsta regresije
– memorija za čuvanje proseka
– Automatsko izračunavanje razlomaka
– tasteri sa strelicama za navigaciju kroz menije
– struktura zagrada koja omogućava do 24 nivoa
– memorija za čuvanje promenljivih
– proračuni pomoću grada, stepena i radijana
– međusobna transformacija između pravougaonih i polarnih koordinata
– međusobna konverzija između decimalnih i seksagesimalnih sistema
– generator slučajnih brojeva, procenti, razlomci, kombinacije, permutacije, statistički proračuni
– veliki ključevi sa strukturisanim rasporedom, SCI / FIKS / ENG funkcije not

1,800.00 din Cena bez pdv-a