Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Poštovani klijenti,

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Ukoliko ne razumete bilo koji element ovih uslova, imate pitanje ili komentar, molimo Vas da nas kontaktirate na mejl info@beobajt.rs

Poručivanje je trenutno moguće samo za pravna lica.

Opšti uslovi

  1. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac će kontaktirati kupca ili poslati odgovarajući predračun.
  2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
  5. Sve eventualne promene (osim promena vezanih za isporuku) ne odnose se na potvrđene porudžbine.
  6. Minimalan iznos porudžbine iznosi 3.000 dinara bez PDV-a.

Molimo Vas da po prijemu predračuna proverite da li su ponuđeni artikli u skladu sa Vašim zahtevom. Nakon izvršene uplate po primljenom predračunu ili po prijemu pismene potvrde predračuna, smatraćemo da ste saglasni sa svim ponuđenim  izmenama i dopunama koje se razlikuju od Vaše prvobitne porudžbine.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

Beobajt d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

 

Hvala na poverenju.